Átaksverkefnið #kvennastarf

Íslensku menntaverðlaunin 2022

Framúrskarandi starf, verk eða framlag til iðn- eða verkmenntunar

Átaksverkefnið #kvennastarf
Tækniskólinn í samstarfi við iðn- og verkmenntaskóla í landinu fyrir að efna til átaks til að stuðla að auknu jafnrétti til náms 

 

Átakinu #kvennastarf var hleypt af stað árið 2017 af Tækniskólanum í samvinnu við alla iðn- og verkmenntaskóla á landinu. Tilgangurinn var meðal annars. að vekja athygli á fjölbreyttum störfum í iðn-, tækni- og verkgreinum og benda á þann kynjamun sem hefur viðgengist í sumum starfsstéttum. 

Átakinu #kvennastarf er ætlað að vera öllu ungu fólki, en sérstaklega stelpum, hvatning til að skoða alla möguleika í vali á námi og framtíðarstarfi og horfa opnum augum á hvar áhugasvið þeirra liggur. 

Birtar hafa verið ljósmyndir sem sýna stúlkur í námi eða störfum í iðngreinum sem lengi hafa verið „karlagreinar“.

Gefin hafa verið út myndbönd um nám og störf kvenna í ýmsum faggreinum, t.d. vélstjórn, pípulögnum og flugi. Myndböndin segja sögu kvenkyns frumkvöðla í karllægum iðngreinum.

Þá var opnuð vefsíðan kvennastarf.is en þar er að finna gagnlegar upplýsingar um málefnið, tengingar við samfélagsmiðla og tölfræðiupplýsingar.  

Fólk, sérstaklega í verk- og iðngreinum, hefur verið hvatt til að taka þátt og virkja myllumerkið #kvennastarf með því að setja myndir úr námi og starfi eða öðru sem tengdist átakinu, inn á samfélagsmiðla á borð við Twitter, Instagram og Facebook.

Hugmyndina að þessu átaki átti Ólafur Sveinn Jóhannesson, deildarstjóri markaðs- og kynningardeildar Tækniskólans. Hann lýsir henni með þessu orðum: 

Átakið #kvennastarf vísar til mýtu sem flestir landsmenn kannast við, mýtunnar um að eðlilegt sé að starfsgreinar flokkist í kvennastörf og karlastörf.

Velt er upp spurningunni; hvaða störf eru kvennastörf?

Svarið er að kynferði á ekki að þurfa hafa áhrif á námsval eða starfsvettvang. Hefðbundin verkaskipting kynjanna er orðin úrelt og á ekki lengur við í nútímasamfélagi.

Konur eiga að geta starfað við það sem þeim sýnist og það sama gildir um karlmenn.

Erfitt getur verið að koma inn á vinnumarkað og tilheyra minnihlutahópi. Slíkt getur haft fælandi áhrif frá því að starfa við það sem viðkomandi hefur áhuga á.

#kvennastarf vill vekja athygli á að konur eru starfandi í ýmsum karllægum starfsgreinum í dag. Þær eru mismargar og í sumum greinum örfáar en athyglinni verður beint að því að þær eru samt þarna.

#kvennastarf veitir þessum konum tækifæri til að deila reynslu sinni. Kvenkyns fyrirmyndir í námi og starfi eru gerðar sýnilegri ungu kynslóðinni til að sanna að allir geta starfað við það sem þau langar til.

Iðn- og verkgreinar eru enn þann dag í dag karllægustu starfsgreinar atvinnulífsins og þar ríkir mikil vöntun á fagmenntuðu fólki. Ef rúmlega helmingur þjóðarinnar – konur – útilokar verk-, tækni- og iðngreinar vegna úreltra staðalímynda þá er það kannski ekki að undra.

Iðn- og verkmenntaskólar á Íslandi stefna á að fjölga fagmenntuðu fólki og markmið þeirra er að 20% grunnskólanema velji starfsmenntun árið 2025 og 30% árið 2030.

Með #kvennastarf vilja þessir skólar vekja athygli á þessum kynjahalla og jafna hann.

Augljóst er að ef fleiri stelpur sjá tækifæri í starfsmenntun verður auðveldara að fjölga nemendum í iðn- og verkmenntagreinum og fleira fagmenntað fólk verður til fyrir íslenskt atvinnulíf.Scroll to Top