Málarabraut Byggingatækniskóla Tækniskólans  

Tilnefning til Íslensku menntaverðlaunanna 2023 

Framúrskarandi starf, verk eða framlag til iðn- eða verkmenntunar 

Málarabraut Byggingatækniskóla Tækniskólans  

fyrir þróun einstaklingsmiðaðs og verkefnastýrðs náms í málaraiðn 

Málarnámi í Tækniskólanum hefur undanfarin ár verið umbylt og fært alfarið yfir í verkefnastýrt og einstaklingsmiðað nám. Virðing er borin fyrir reynslu og þekkingu nemenda og stendur þeim til boða mat á raunfærni sem styttir námstíma þeirra. Tekið er tillit til aðstæðna nemenda og boðið upp á fjarnám fyrir landsbyggðarnemendur og kvöldnám fyrir nemendur á höfuðborgarsvæðinu.  

Verkefnastýrða námið sem kennarar málarabrautar hafa þróað byggir á því að nemandi leysi verkefni á eigin hraða. Áhersla er lögð á að nemandi sýni fram á getu sína samkvæmt hæfniviðmiðum námsins en sitji ekki hefðbundna áfanga. Námstíminn er háður aðstæðum hvers nemanda. Kennarar brautarinnar hafa unnið ítarlegar verkefnaslýsingar, kennslumyndbönd og annað efni til stuðnings og lögð er áhersla á að nemandinn beiti þekkingu og aðferðum sem hann hefur tileinkað sér og hefjast handa við það næsta. Verkefnin eru 98 talsins og byrjar nemandinn á verkefni nr. 1 og vinnur sig áfram að verkefni nr. 98.  

Verkefnastýrða námið getur farið fram hvar sem er, ef nemendur hafa aðgang að hentugum rýmum og þeim búnaði. Nemendur fá úthlutað tíma í málarastofu og hafa aðgang að kennara.  

Þetta fyrirkomulag hefur í för með sér að nemendur bera aukna ábyrgð á eigin námi. Kennararnir hafa lagt áherslu á reglulega endurgjöf til nemenda sem á að skila þeim auknum skilningi á námsefninu og hugtökum og styðja þá í að taka næstu skref til að bæta gæði verkefnanna. Kennarar hafa haft það að leiðarljósi að valdefla nemendur til að meta nám sitt og framfarir sjálfir svo að þeir reiði sig síður á endurgjöf kennara sem er í samræmi við það sem gerist í atvinnulífinu utan veggja skóla. Þá hafa kennarar brautarinnar sóst sérstaklega eftir endurgjöf nemenda, jafnt á framsetningu verkefna og efnis sem og kennslu og stuðningi við nemendur en niðurstöður rannsókna þeirra hafa m.a. verið kynntar á Menntakviku. 

Með verkefnastýrðu námi hefur nemendum á landsbyggðinni verið gert kleift að stunda málaranám úr heimabyggð. Þeir koma þá í lotur til Reykjavíkur en námið fer að öðru leyti fram í aðstöðu í heimabyggð. Almenn fög geta þeir svo sótt í skóla í heimabyggð. Þannig hafa nemendur búsettir á Ísafirði, Sauðárkróki, Akureyri, Egilsstöðum og Vestmannaeyjum lokið sveinsprófi eftir að hafa farið í gegnum verkefnastýrða námið. 

Úr umsögn sem fylgdi tilnefningu: 

Könnun meðal nemenda í dagnámi árið 2022 sýnir að 80% nemenda sem svara könnuninni eru ánægðir með verkefnastýrða námið og 84% nemenda finnst verkefnaálagið hæfilegt og gengur, að sínu mati, vel að stjórna því. Nemandi vildi koma á framfæri í könnuninni: „Metnaðarfullir kennarar, góðir þjálfarar til að kenna okkur í að verða næstu Picasso á vinnumarkaði“. 

Scroll to Top