Starfendarannsóknir í Menntaskólanum við Sund 

Tilnefning til Íslensku menntaverðlaunanna 2023

Framúrskarandi þróunarverkefni

Starfendarannsóknir í Menntaskólanum við Sund 

Í 18 ár hefur hópur starfsfólks í Menntaskólanum við Sund helgað sig starfendarannsóknum.Hópurinn, sem samanstendur af kennurum og stjórnendum, hefur það sameiginlega markmið að efla sig í starfi með þarfir síbreytilegs nemendahóps í huga.Mörg af rannsóknarverkefnum hafa snúið að því að finna leiðir til að hvetja nemendur til að auka virkni og ábyrgð á meðan önnur hafa unnið að því að fá nemendur til að virkja gagnrýna hugsun, samvinnu og samskipti. Lokamarkmiðið er að bæta nám nemenda, líðan og námsárangur þeirra. 

Starfendarannsóknarhópurinn starfar undir leiðsögn verkefnisstjóra  og hefur ávallt haft ytri ráðgjafa úr háskólasamfélaginu. Fyrstu 15 ár starfsins var dr. Hafþór Guðjónsson ytri ráðgjafi hópsins, þá tók Guðrún Ragnarsdóttir við og núverandi ráðgjafi hópsins er Ívar Rafn Jónsson.  

Starfendarannsóknahópurinn hittist einu sinni í mánuði. Tvisvar á ári eru svo haldnar menntabúðir þar sem framfarir eða niðurstöður eru kynntar fyrir kennarahópnum. Þetta verður til þess að aðrir kennarar fá tækifæri til að kynnast verkefnum og spyrja spurninga sem hvetur þá áfram í því að prófa eða þróa nýja hluti í sinni kennslu.  

Meðal viðfangsefna sem kennararnir í MS hafa fengist við er þróun þverfaglegra valáfanga, tilraunir með ýmsar kennsluaðferðir eins og  samvinnunám, þróun námsmats, leiðsagnarnám, fjölbreytt erlent samstarf og samþættingarverkefni. Einnig hafa orðið til rannsóknarverkefni þar sem kannaðar voru aðrar leiðir til námsmats. Margir af þeim sem unnið hafa í starfendarannsóknum hafa einnig starfað náið með samstarfsfólki þar sem unnið er þverfaglega, starfið speglað og umræður verða til um lærdóm og þróun í starfi. Á heimasíðu skólans má sjá dæmi um þær starfendarannsóknir sem gerðar hafa verið. 

Í umsögn með tillögu að tilnefningu þessa verkefnis til menntaverðlaunanna sagði m.a.:  

Starfendarannsóknaverkefnið er einstakt í íslenskri skólasögu og aðrir framhaldsskólar, m.a. Verzlunarskóli Íslands og Framhaldskólinn í Mosfellsbæ hafa fylgt í kjölfarið. 

Scroll to Top